Vi ønsker å bidra til økt oppmerksomhet omkring bevaring av biologisk mangfold ved å dokumentere det store mangfoldet vi har av arter rundt oss. Derfor har vi samlet alle artsbildene vi har slik at du lett kan finne frem til enten rødlistearter, fremmede arter eller mer vanlige arter. Artsbildene vi har av rødlistearter og fremmede arter er til enhver tid oppdatert etter gjeldende lister publisert av Artsdatabanken. For rødlistearter er dette 2021 og for fremmede arter 2018.

 

AlleAlle arter

RødlistearterRødlistearter Fremmede arterFremmede arter