Carlina vulgaris / Stjernetistel (NT)

NT
Nær truet
BB 10 0241 / Carlina vulgaris / Stjernetistel
X
 
Carlina vulgaris / Stjernetistel (NT)
Stjernetistel er tilknyttet baserike/kalkrike strandenger, tørrbakker og kalkfuruskog på Østlandet. De rikeste forekomstene finnes sannsynligvis i tilknytning til Oslofjorden. Arten trues av nedbygging og gjengroing.
Malmøya naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
28.07.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2643x4050px)
BB 10 0241