Emberiza calandra / Kornspurv (RE)

RE
Regionalt utryddet
BB 07 0062 / Emberiza calandra / Kornspurv
X
 
Emberiza calandra / Kornspurv (RE)
Syngende kornspurv. Kornspurv har tidligere hekket fåtallig på Jæren og Lista, men regnes nå som utryddet fra Norge. Her er en fugl fotografert i Danmark, der arten også har gått sterkt tilbake. Årsakene til tilbakegangen regnes å være intensiveringen av jordbruket.
Husby/Stadil, Midt-Jylland, Denmark
30.06.2007
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3400x1755px)
BB 07 0062