Dryopteris cristata / Vasstelg (EN)

EN
Sterkt truet
KA_08_1_1466 / Dryopteris cristata / Vasstelg
X
 
Dryopteris cristata / Vasstelg (EN)
Vasstelg er en vintergrønn bregne som har vært kjent fra et hundretalls voksesteder i sørøstre deler av landet i sumpskog og på myr. På grunn av grøfting, flatehogst og ulike utbyggingstiltak har arten forsvunnet fra om lag 70 prosent av disse stedene og er nå en av våre truede arter.
Dælivann, Bærum, Akershus, Norway
19.06.2008
Kim Abel
Digitalt (2592x3888px)
KA_08_1_1466