BB 10 0288
X
 
Endel steder i fjellet står hyttene spredt og er bygd skånsomt i terrenget med bevaring av trevegetasjon og uten omfattende veibygging og fremføring av strøm og vann. Slike inngrep påvirker vanligvis naturen i begrenset grad.
Bjørnhollia, Rondane nasjonalp., Sel, Oppland, Norway
12.07.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2819x3726px)
BB 10 0288