BB 15 0330
X
 
Flatehogst og påfølgede grøftig av sumpskogen gjør skogmiljøene mer artsfattige og medfører at mange fuktighetskrevende arter blir mindre vanlige. Grøftig utføres vanligvis for å begunstige etablering og vekst av gran.
Vamyra, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2815x4222px)
BB 15 0330