KA_170323_11
X
 
De siste årene har det vært mulig å kjøpe matter med bergknapp (sedummatter) som en bl.a. kan bruke på taket av hus, noe som i mange tilfeller er et godt miljøtiltak. Dette bildet viser imidlertid sedummatter lagt ut på det som tidligere var en artsrik åpen grunnlendt kalkmark. En nedbygging av viktig natur.
Kongshavn, Bærum, Akershus, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (6652x3742px)
KA_170323_11