SIG_8917
X
 
Fylling lagt ut i en varmekjær kildeløvskog med ask og gråor. Nedbygging er an av trulsene for denne mindre vanlige skogtypen som ofte befinnes seg i befolkningtette områder i lavlandet.
Nyhusåsen, Porsgrunn, Telemark, Norway
23.05.2017
Sigve Reiso
Digitalt bilde (6016x4016px)
SIG_8917