BB_20170716_0192
X
 
Vindkraft er en viktig energikilde. Samtidig kan bygging av vindmøller medføre inngrep i kystlyngheier, våtmarksområder og andre biologisk verdifulle naturområder og verdifulle landskap. Vindmøller utgjør også en risikofaktor for kollisjoner med de mange fugler som følger kysten. Bildet viser en vindmøllepark ved kystlynghei på Lindesnes.
Lindesnes fyr, Lindesnes, Vest-Agder, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5107x3405px)
BB_20170716_0192