Bombus soroeensis / Lundhumle
Trifolium pratense / Rødkløver

BB 15 0225 / Bombus soroeensis / Lundhumle <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
X
 
Bombus soroeensis / Lundhumle
Trifolium pratense / Rødkløver
Sannsynlig lundhumle, som sanker nektar på rødkløver. Lundhumle er en forholdsvis liten art som kommer for fullt relativt seint på sommeren. Den er særlig glad i planter som blåklokker, storkenebb og geitrams. Med sine gule og svarte bånd er den vanskelig å skille fra jordhumlene, men det gule båndet på bakkroppen er ofte brutt i midten. Kilde: Artsdatabanken.
Elvestad, Hobøl, Østfold, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (1523x1970px)
BB 15 0225