Empetrum nigrum / Krekling
Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
Vaccinium myrtillus / Blåbær

BB_20160701_0001 / Empetrum nigrum / Krekling <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler <br /> Vaccinium myrtillus / Blåbær
X
 
Empetrum nigrum / Krekling
Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
Vaccinium myrtillus / Blåbær
Fjellbjørkemåler er en vanlig sommerfugl i fjellbjørkeskog over hele landet. Omkring hvert 10 år opptrer store utbrudd av fjellbjørkemåler, ofte 2-3 år på rad. Larvene livnærer seg først og fremst av blader av bjørk og ulike lyngarter. De bladspisende sommerfugllarvene kan bli så mange at de ribber bjørk og andre løvtrær fullstendig for blader. Dette fører ofte til at mange trær dør. Sommerfuglene både er viktig matkilde for fugler og andre dyr og bidrar til dannelse av død ved som mange organismer i sin tur er avhengige av. Dette er den naturlige måten fjellbjørkeskogen fornyer seg på og en av de viktigste økologiske prosessene i overgangen mellom skog og fjell. Fjellbjørkemåler er derfor en nøkkelart for fjellbjørkeskogen. Bildet viser larver av fjellbjørkemålere på krekling og blåbær.
Midtre Djupetjønn v/Såtefjell, Nore og Uvdal, Buskerud, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3438x4803px)
BB_20160701_0001