SIR_1465
X
 
Varme og kalkrike kalkberg i mosaikk med åpen grunnlendt kalkmark langs Stokkevannet. Disse loddrette bergene har en av landets rikeste ansamling av rødlistede kalklav.
Stokkevannet, Bamble, Telemark, Norway
23.06.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3520x2197px)
SIR_1465