SR0_8172
X
 
Golfbane med kalkrike tørrenger i kantsonene mot skog og dammer som gir stor artsrikdom og variasjon.
Ostøya, Bærum, Akershus, Norway
28.08.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3937x2583px)
SR0_8172