Fratercula arctica / Lunde

BB_20210626_1353 / Fratercula arctica / Lunde
X
 
Fratercula arctica / Lunde
Lunde hekker i Norge i sjøfuglkolonier fra Rogaland til Varangerfjorden i Finnmark, men det meste av bestanden holder til fra Lofoten til Nordkapp. Føden består av småfisk. Lunden overvintrer ute i havet fra Barentshavet og sørover i Nord-Atlanteren. Lunde er fremdeles Norges tallrikeste sjøfugl. Men mange bestander har opplevd en kraftig bestandsnedgang på grunn av redusert næringstilgang, oljeforurensing mm. Bildet viser en naturfotograf som har nærkontakt med lunde langs en sti i fuglefjellet.
Hornøya, Reinøya og Hormøya naturreservat, Vardø, Finmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5568x3132px)
BB_20210626_1353