Pagophila eburnea / Ismåke (VU)

VU
Sårbar
BB_20220418_0144 / Pagophila eburnea / Ismåke
X
 
Pagophila eburnea / Ismåke (VU)
Bildet viser en ung ismåke i flukt. Ismåke er en høyarktisk art som oppholder seg i isfylte farvann hele året og som hekker i kolonier. Det er en middels stor måke med helhvit fjærdrakt, svarte bein og gult nebb med mørk basis. Arten har en sirkumpolar, arktisk utbredelse, og den er sjelden i global målestokk. Den globale hekkebestanden er anslått til ca. 14 000 par, der Svalbardbestanden er estimert til 1000-2000 par med størst tetthet i de nordlige og østlige delene av øygruppen. På grunn av artens sterke tilknytning til drivisen, og dens rolle som åtselfugl, kan ismåke være sårbare for endringer i forekomst og utbredelse av havis, og for å akkumulere høye nivåer av miljøgifter. Kilde: Norsk Polarinstitutt.
Norskebanken nordvest for Spitsbergen, Spitsbergen, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2391x3586px)
BB_20220418_0144