Naturarkivet er et bildearkiv på nett drevet av 3 erfarne fotografer med biologiutdannelse, brennende engasjement for naturen og omfattende kunnskap om biologisk mangfold, økologi og naturforvaltning. 

Bildearkivet består av et rikholdig utvalg gode bilder med hovedfokus på nordisk og arktisk natur, biologisk mangfold og andre aktuelle miljøtemaer. Her kan du enkelt søke opp de bildemotivene som du er ute etter, enten det gjelder bestemte planter og dyr, truede eller svartelistede arter, verdifulle og truede naturmiljøer, storslåtte landskaper, undervannsbilder, friluftsliv, skjøtsel, naturinngrep eller andre miljøproblemer. Vi har f.eks. bilder av over 1000 ulike arter i nettarkivet. Alle bildene har en kort beskrivende tekst om motivet, f.eks. biologi/økologi og aktivitet.

Vi tilbyr også artikler og fotografering på oppdrag. På vår bloggside legger vi ut aktuelle innlegg om norsk natur.

Ønsker du å kjøpe bilder vil siden "Priser" gi mer utfyllende informasjon om de ulike mulighetene, enten det gjelder generelle bildebruk eller print av veggbilder.

 

 

KA 111005 3967Kim Abel

Kim er utdannet zoolog/økolog fra Universitetet i Oslo og har jobbet nitten år med kartlegging av biologisk mangfold i Stiftelsen BioFokus. Kulturlandskap og skog har vært hans hovedarbeidsområder. I dag er han ansatt i Statens naturoppsyn som naturoppsyn rundt Oslofjorden.

Kim ferdes ofte i områder med sjeldne arter og truet natur. Fangsten blir ofte arter og miljøer som få har kjennskap til. Han er allsidig som fotograf og jobber med hele spekteret fra ekstrem makro til landskap, og fra moser og sopp til isbjørn og hval.

Kim Abel er medlem av Norske Naturfotografer/NN.

 

Kontaktinfo

 

  

 

 

 

Bard Bredesen

Bård Bredesen

Bård er utdannet zoolog fra Universitetet i Oslo, ansatt som naturforvalter i Oslo kommune.

Han fotograferer det meste av natur og aktiviteter i natur, men bruker mye av sin tid på å dokumentere og illustrere urørt natur, kulturlandskaper, bynatur, friluftsliv og ulike miljøtiltak. Fugler, hval, amfibier, reptiler, humler, sommerfugler og øyenstikkere har særlig preferanse.

 

Kontaktinfo

 

 

 

 

  

 

KA 140519 5663

Sigve Reiso

Sigve er utdannet biolog fra Norges Landbrukshøgskole og driver til daglig med kartlegging av natur i stiftelsen BioFokus. Sigve bor med familien sin på en fjellgård i Telemark på kanten av Hardangervidda. Både gjennom jobb, bosted og sin friluftinteresse blir det mange turer i skog og fjell med kameraet.

Av spesiell fotointeresse kan nevnes sjeldne arter og deres levesteder, samt skjøtsel og artsmangfold i ekstensivt hevdet kulturlandskap.

 

Kontaktinfo