Ønsker du å kjøpe ett eller flere av våre bilder? Prislisten under gir deg en pekepinn på pris avhengig av bruksområde. Hvis du ikke finner din type bruk så er det bare å ta kontakt slik at vi kan finne en egnet pris.

Vi er også fleksible hvis du ønsker en abonnementsløsning, noe som vil være prisgunstig. For eksempel ved at du ønsker å forhåndsbetale for et visst antall bilder, eller ved at du får en avtale hvor du betaler en fast pris per bilde. Avtalen tilpasser vi ditt behov.

 

 • Priser er eksklusive merverdiavgift (MVA).
 • All bruk av bilder fra Naturarkivet.no betinger aksept av våre betingelser.

 

Redaksjonell bruk:

Mindre bilder - fra kr. 600,- avh. av opplag og type bruk.

Dominerende bilder - fra kr. 800,- avh. av opplag og type bruk.

Nettbruk - fra kr. 500,- avh. av størrelse (mindre bilder vs. dominerende bilder).

 

Kommersiell bruk:

Mindre bilder - fra kr. 800,- avh. av opplag og type bruk.

Dominerende bilder - fra kr. 1200,- avh. av opplag og type bruk.

Nettbruk - fra kr. 700,- avh. av størrelse (mindre bilder vs. dominerende bilder).

 

Ideel bruk:

Pris etter avtale.

 

Print:

Pris avh. av type print og størrelse. Ta kontakt for nærmere info.

 

Bilder kan også kjøpes med lisens for fri bruk. Pris for dette avtales i hvert enkelt tilfelle.

Rabatter gis ved større bestillinger.   

 

Betingelser:

 • Ved gjenbruk av bilde i samme trykksak beregnes 50% av grunnpris.
 • Ved utgivelse av samme trykksak på flere språk beregnes 50% av grunnpris for hver ny utgave.
 • Ved collage, bruk av deler av bilde o.l. gis pris etter avtale.
 • Bildebruk uten avtale med Naturarkivet belastes med et tillegg på minimum 100%. Dette gjelder for bilder kopiert fra alle typer trykksaker, Internett osv.
 • Ved manglende eller feilaktig kildehenvisning beregnes et tilleggshonorar på 50%.
 • For ideelle organisasjoner o.l. kan det gis reduksjon i pris i forhold til oppgitt grunnpris.
 • Bilder utleveres med reproduksjonsrett til en gangs bruk i ett opplag av den aktuelle trykksak, dersom ikke annet er avtalt.
 • Bildene må ikke lånes ut til, stilles til disposisjon for eller videreselges til en tredje part uten etter egen avtale med Naturarkivet.
 • Ved publisering av bilder skal både fotografens navn og Naturarkivet.no oppgis som kilde, dersom ikke annet er avtalt. Følgende skal stå i tilknytning til bildet: © Fotografens navn/Naturarkivet.no
 • Elektronisk lagring av utlånte bilder er kun tillatt i den utstrekning det er nødvendig for den aktuelle publiseringen. Annen elektronisk arkivering, lagring eller kopiering av utlånte bilder må kun skje etter avtale med Naturarkivet.
 • Naturarkivet påtar seg intet økonomisk ansvar ved eventuelle feil i bildetekster/etiketter på utlånte bilder eller på Naturarkivets nettsider.
 • Fotografier må ikke endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket. Omfattende elektronisk bearbeiding eller manipulering må kun skje etter avtale med Naturarkivet. Ved publisering av manipulerte bilder skal dette angis i kildehenvisningen med 'Montasje'.
 • Enhver bildebruker er selv i alle henseende ansvarlig for den videre bruk av lånte bilder.