Antall bilder funnet: 171
BB_20160326_0034 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Castor fiber / Bever
BB_20160321_0047 / Corylus avellana / Hassel
BB 09 0275 / Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk
BB_20160703_0007 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Phoenicurus phoenicurus / Rødstjert
BB_20170526_0045 / Betula pendula / Hengebjørk
BB_20170526_0040 / Betula pendula / Hengebjørk
BB_20160703_0121 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Phoenicurus phoenicurus / Rødstjert
BB 11 0417 / Corylus avellana / Hassel
SIG_9972 / Betula pubescens pubescens / Dunbjørk
BB_20160703_0126 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Phoenicurus phoenicurus / Rødstjert
_SRE9296 / Corylus avellana / Hassel
BB 12 0196 / Alnus incana / Gråor
BB_20160304_0400 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20160304_0374 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20181014_0058 / Alnus incana / Gråor
BB_20160321_0072 / Corylus avellana / Hassel
BB 10 0398 / Anthus pratensis / Heipiplerke <br /> Betula nana nana / Dvergbjørk
BB 05 0305 / Betula pendula / Hengebjørk
BB 15 0407 / Betula pubescens / Bjørk
bb103 / Alnus incana / Gråor <br /> Matteuccia struthiopteris / Strutseving
X