Antall bilder funnet: 171
BB_20160326_0008 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Castor fiber / Bever
BB_20181014_0106 / Alnus incana / Gråor
SIG_9978 / Betula pendula / Hengebjørk
BB_20181014_0077 / Alnus incana / Gråor
SIG_9958 / Betula pubescens pubescens / Dunbjørk
BB_20160326_0013 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Castor fiber / Bever
bb204 / Alnus incana / Gråor
BB 05 0194 / Betula pendula / Hengebjørk
bb088 / Betula pubescens / Bjørk
BB 05 0277 / Betula pendula / Hengebjørk
BB 15 0405 / Betula nana nana / Dvergbjørk <br /> Betula pubescens / Bjørk <br /> Calluna vulgaris / Røsslyng
BB_20160702_0037 / Anthus pratensis / Heipiplerke <br /> Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk
BB_20190709_0003 / Alnus incana / Gråor
SIG_9672 / Betula pendula / Hengebjørk
BB_20190709_0009 / Alnus incana / Gråor
BB_20181014_0078 / Alnus incana / Gråor
BB_20160702_0032 / Anthus pratensis / Heipiplerke <br /> Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk
BB_20160701_0161 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB 06 0161 / Corylus avellana / Hassel
SIG_9975 / Betula pubescens pubescens / Dunbjørk
X