Antall bilder funnet: 221
BB 13 0603 / Grifola frondosa / Korallkjuke
SIG_1231
BB_20220109_0033 / Quercus robur / Sommereik
KA_110901_7349 / Grifola frondosa / Korallkjuke <br /> Quercus robur / Sommereik
bb725
BB 13 0607 / Grifola frondosa / Korallkjuke
KA_110630_1930 / Quercus robur / Sommereik
SR0_5626
BB_20170822_0034 / Inonotus dryadeus / Tårekjuke <br /> Quercus robur / Sommereik
BB 12 0018 / Quercus robur / Sommereik
BB_20170822_0287 / Inonotus dryadeus / Tårekjuke
BB 12 0033 / Quercus robur / Sommereik
BB 12 0022 / Quercus robur / Sommereik
BB 12 0548 / Quercus robur / Sommereik
BB_20170822_0128 / Inonotus dryadeus / Tårekjuke
BB 15 0060 / Anemone nemorosa / Hvitveis <br /> Quercus robur / Sommereik
SR0_4918 / Antrodiella leucoxantha / Narresmåkjuke
BB 15 0623 / Quercus robur / Sommereik
SR0_1085
BB_20221218_0004 / Quercus robur / Sommereik
X