Antall bilder funnet: 120
BB 12 0020 / Quercus robur / Sommereik
KA_110630_1920 / Quercus robur / Sommereik
BB 12 0548 / Quercus robur / Sommereik
KA_110630_1922 / Quercus robur / Sommereik
KA_090519_0918 / Quercus robur / Sommereik
KA_110630_1925 / Quercus robur / Sommereik
BB 12 0278 / Quercus robur / Sommereik
BB 10 0213 / Garrulus glandarius / Nøtteskrike <br /> Quercus robur / Sommereik
BB 12 0282 / Quercus robur / Sommereik
BB 12 0019 / Quercus robur / Sommereik
KA_110901_7350 / Grifola frondosa / Korallkjuke <br /> Quercus robur / Sommereik
KA_110630_1919 / Quercus robur / Sommereik
BB 15 0624 / Quercus robur / Sommereik
BB_20181215_0012 / Quercus robur / Sommereik
bb717 / Quercus robur / Sommereik
BB 05 0255 / Bos taurus / Storfe <br /> Quercus robur / Sommereik
KA_110630_1921 / Quercus robur / Sommereik
BB 12 0551 / Quercus robur / Sommereik
BB 12 0032 / Quercus robur / Sommereik
BB_20211009_0007 / Quercus robur / Sommereik
X