Antall bilder funnet: 2682
BB 10 0139 / Lycoperdon echinatum / Piggsvinrøyksopp <br /> Quercus robur / Sommereik
BB 09 0270 / Fragaria vesca / Markjordbær
BB 12 0322 / Bombus hortorum / Hagehumle <br /> Vicia sepium / Gjerdevikke
BB 10 0003 / Sorbus aucuparia / Rogn <br /> Turdus merula / Svarttrost
SR0_2758 / Vicia lathyroides / Vårvikke
BB_20160506_0248 / Bombus pratorum / Markhumle <br /> Vaccinium myrtillus / Blåbær
BB_20191110_0722 / Pinicola enucleator / Konglebit <br /> Sorbus aucuparia / Rogn
KA_090620_1220 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Meligethes norvegicus / Dragehodeglansbille
BB_20160628_0243 / Calopteryx virgo / Blåvingevannymfe <br /> Filipendula ulmaria / Mjødurt
BB 09 0186 / Sorbus aucuparia / Rogn <br /> Turdus pilaris / Gråtrost
SR0_2459 / Fraxinus excelsior / Ask
BB_20191201_0222 / Pinicola enucleator / Konglebit <br /> Sorbus aucuparia / Rogn
BB_20190525_0135 / Drymocallis rupestris / Hvitmure
BB 15 0196 / Bombus jonellus / Lynghumle <br /> Knautia arvensis / Rødknapp
BB 10 0341 / Pyrrhula pyrrhula / Dompap <br /> Sorbus aucuparia / Rogn
KA_110628_1802 / Arnica montana / Solblom <br /> Bos taurus / Storfe
BB 10 0350 / Bombus pascuorum / åkerhumle <br /> Digitalis purpurea / Revebjelle
KA_170506_45 / Anemone nemorosa / Hvitveis
BB_20191201_0092 / Pinicola enucleator / Konglebit <br /> Sorbus aucuparia / Rogn
BB 09 0189 / Sorbus aucuparia / Rogn <br /> Turdus pilaris / Gråtrost
X