Antall bilder funnet: 79
BB 12 0280 / Quercus robur / Sommereik
BB 12 0027 / Quercus robur / Sommereik
BB_20180311_0026-2 / Quercus robur / Sommereik <br /> Strix aluco / Kattugle
BB_20180311_0026 / Quercus robur / Sommereik <br /> Strix aluco / Kattugle
BB_20180311_0016 / Quercus robur / Sommereik <br /> Strix aluco / Kattugle
BB_20180304_0002 / Strix aluco / Kattugle
BB_20180304_0003 / Strix aluco / Kattugle
bb718 / Quercus robur / Sommereik
BB 12 0030 / Quercus robur / Sommereik
bb145
BB 12 0277 / Quercus robur / Sommereik
KA_110428_2223
bb090 / Laetiporus sulphureus / Svovelkjuke <br /> Quercus robur / Sommereik
KA_110630_1923 / Quercus robur / Sommereik
BB_20190120_0044 / Quercus robur / Sommereik
BB_20170822_0354 / Inonotus dryadeus / Tårekjuke <br /> Quercus robur / Sommereik
BB_20190120_0043 / Quercus robur / Sommereik
BB_20180311_0028 / Quercus robur / Sommereik <br /> Strix aluco / Kattugle
BB 12 0279 / Quercus robur / Sommereik
BB 12 0021 / Quercus robur / Sommereik
X