Antall bilder funnet: 116
BB_20180311_0026 / Quercus robur / Sommereik <br /> Strix aluco / Kattugle
BB 12 0029 / Quercus robur / Sommereik
BB 12 0027 / Quercus robur / Sommereik
bb089 / Alces alces / Elg <br /> Quercus robur / Sommereik
BB 10 0139 / Lycoperdon echinatum / Piggsvinrøyksopp <br /> Quercus robur / Sommereik
BB 12 0280 / Quercus robur / Sommereik
BB 12 0547 / Quercus robur / Sommereik
BB_20180311_0026-2 / Quercus robur / Sommereik <br /> Strix aluco / Kattugle
BB_20190120_0043-2 / Quercus robur / Sommereik
BB 12 0028 / Quercus robur / Sommereik
BB_20190120_0044 / Quercus robur / Sommereik
BB 12 0277 / Quercus robur / Sommereik
BB 12 0021 / Quercus robur / Sommereik
BB 05 0195 / Quercus robur / Sommereik
KA_110901_7347 / Quercus robur / Sommereik
KA_110901_7344 / Quercus robur / Sommereik
KA_110630_1935 / Quercus robur / Sommereik
BB_20190120_0044-2 / Quercus robur / Sommereik
BB_20211009_0013 / Quercus robur / Sommereik
BB_20220109_0060 / Quercus robur / Sommereik
X