KA_05_1_6044
X
 
Hagahogget naturreservat består til en stor del av en sørvendt rasmark med gammel og rik edelløvskog. Om høsten lyser det fargesprakende høstløvet opp i sola. Bildet er tatt fra Semsvannet.
Hagahogget, Asker, Akershus, Norway
18.10.2005
Kim Abel
Digitalt bilde (2336x3504px)
KA_05_1_6044