SIR_9413
X
 
Gjengroende hagemark med gammel eik. De gamle kjempene skimtes i krattet. Gjengroing er en trussel for mye av artsmangfoldet knyttet til gammel eik. Fra Jomfruland landskapsvernområde, et nasjonalt utvalgt kulturlandskap i jordbruket.
Jomfruland landskapsvernområde, Kragerø, Telemark, Norway
09.05.2011
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3881x2420px)
SIR_9413