Tilia cordata / Lind (NT)

NT
Nær truet
KA_110811_3776 / Tilia cordata / Lind
X
 
Tilia cordata / Lind (NT)
Kalklindeskog er en av våre mest artsrike og truede naturtyper. Naturtypen er i Norge begrenset til Oslofjordregionen. Mange truede marklevende sopparter lever i mycorrhiza (samliv) med de gamle lindetrærne. Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for å ta vare på naturtypen, da både miljøet og mange arter som er knyttet til miljøet finnes svært få andre steder.
Ormodden, Asker, Akershus, Norway
11.08.2011
Kim Abel
Digitalt bilde (3744x5616px)
KA_110811_3776