KA_07_1_0583
X
 
Oversiktsbilde over de østre deler av Kolsås-Dælivann landskapsvernområde. Området er meget interessant både geologisk, biologisk og historisk. Her er bildet tatt i overkant av Stein gård i nordenden av landskapsvernområdet. Vannet på bildet er Dælivann og åsen i bakkant er Fleskumåsen.
Dælivann, Bærum, Akershus, Norway
09.05.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (3504x2336px)
KA_07_1_0583