Lemmus lemmus / Lemen

BB 11 0062 / Lemmus lemmus / Lemen
X
 
Lemmus lemmus / Lemen
Lemen på vandring på isen over en elv. Lemen er en smågnager i hamsterfamilien. Den er mest vanlig i fjellet. Lemen utgjør en viktig næringskilde for rovdyr, rovfugler og ugler. Arten har et svært høyt reproduksjonspotensiale, da dyrene kan ha en kullstørrelsen på 8-10 unger og få 3-5 kull i løpet av en sommer. Bestanden varierer syklisk og ofte med 3-4 år mellom hvert toppår, med svært lav tetthet i årene mellom bestandstoppene. I gode lemenår kan man se hundrevis av dyr i fjellet. Lemen en ansvarsart for Norge siden en betydelig del av verdensbestanden lever i Norge.
Åstadalen, Ringsaker, Hedmark, Norway
22.04.2011
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1250x1783px)
BB 11 0062