Alnus incana / Gråor

BB 12 0207 / Alnus incana / Gråor
X
 
Alnus incana / Gråor
Det er spennende og krever god balanse å krysse elv på død gråorstamme, som danner en "bru" over. Disse har sannsynligvis veltet som følge av erosjon av elvebredden, som er en viktig naturlig prosess.
Kjaglidalen naturreservat, Krokskogen, Bærum, Akershus, Norway
13.05.2012
Bård Bredesen
Digitalt bilde (4089x2639px)
BB 12 0207