Surnia ulula / Haukugle

BB 13 0024 / Surnia ulula / Haukugle
X
 
Surnia ulula / Haukugle
Haukugle som speider etter bytte fra toppen av en gran. Haukugle er en delvis dagaktiv ugle som hekker i fjellskog og nordlige skoger. Den legger gjerne reiret sitt i toppen av en høystubbe. Antallet fugler varierer mye avhengig av smågnagertiltgangen.
Måna, Frogn, Akershus, Norway
22.01.2013
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2053x3673px)
BB 13 0024