Triturus cristatus / Storsalamander (NT)

NT
Nær truet
SR0058 / Triturus cristatus / Storsalamander
X
 
Triturus cristatus / Storsalamander (NT)
Stor salamander (Triturus cristatus) er knyttet til næringsrike gardsdammer o.l. og til myrtjern og -dammer i skogstrakter. Utenfor forplantningssesongen kan en finne den på land i fuktige miljøer. På land treffes dyra bare på nattestid når de kommer fram fra skjulestedene sine under trestubber og steiner. Gjenfylling av dammer, forsuring, forurensning og utsetting av fisk er noen av faktorene som har resultert i at den har vært i stor tilbakegang i norge og verden forøvrig.
Asker, Akershus, Norway
Sigve Reiso
Dias (1832x1290px)
SR0058