Quercus robur / Sommereik

bb783 / Quercus robur / Sommereik
X
 
Quercus robur / Sommereik
Frittstående hul eik langs trafikert vei i grøntområde i Oslo. Slike gamle eksponerte hule eiker er viktige for mange sjeldne og kravfulle arter av insekter, lav, mose og sopp. De er samtidig ofte utsatt for inngrep siden står i områder med stor menneskelig aktivitet.
Ullevål, Oslo, Oslo, Norway
16.01.2008
Bård Bredesen
Dias (4645x3451px)
bb783