Amelanchier spicata / Blåhegg
Columba palumbus / Ringdue

BB 13 0497 / Amelanchier spicata / Blåhegg <br /> Columba palumbus / Ringdue
X
 
Amelanchier spicata / Blåhegg
Columba palumbus / Ringdue
Ringdue som spiser bær av blåhegg, og bidrar til spredning av arten ved at den flyr til nye steder der frøene faller ned via avføringen. Blåhegg Amelanchier spicata er en relativt langlevd busk fra nordøstlige Nord-Amerika med meget effektiv frøreproduksjon. Planten er innført til Norge som prydbusk og har spredt seg ut i norsk natur fra begynnelsen av 1900-tallet. Den finnes i dag godt etablert nord til Nord-Trøndelag. Den fortrenger hjemlige arter og kan danne et busksjikt i naturtyper som ikke naturlig har et slikt. Arten er angitt som invaderende i flere land, spesielt i Nord-Europa. Kilde Artsdatabanken
Solåsen, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3000x3755px)
BB 13 0497