Turdus iliacus / Rødvingetrost

BB_20170602_0131 / Turdus iliacus / Rødvingetrost
X
 
Turdus iliacus / Rødvingetrost
Rødvingetrost er den minste av trostene våre. Den ligner måltrost, men har en markert, lys stripe over øyet og rustrøde felter under vingene. Rødvingetrost er en vanlig hekkefugl i skog i hele Norge. Sangen fremføres i markerte dialekter som er forskjellige fra landsdel til landsdel. Den trekker hovesakelig ut av landet om vinteren, men enkelte overvintrer. Bildet viser en fugl som søker næring på bakken.
Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5113x3826px)
BB_20170602_0131