Quercus robur / Sommereik

BB_20181021_0216 / Quercus robur / Sommereik
X
 
Quercus robur / Sommereik
Frittstående hul eik langs trafikert vei i grøntområde i Oslo. Slike gamle eksponerte hule eiker er viktige for mange sjeldne og kravfulle arter av insekter, lav, mose og sopp. De er samtidig ofte utsatt for inngrep siden står i områder med stor menneskelig aktivitet.
Jutulveien, Ullevål hageby, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (8030x5353px)
BB_20181021_0216