Quercus robur / Sommereik

IMG_20201205_125503 / Quercus robur / Sommereik
X
 
Quercus robur / Sommereik
I forbindelse med skogsdrift merkes skog og trær som ikke skal hogges eller der det skal tas andre spesielle miljøhensyn. Her merkes en stor somemreik som skal spares i forbindelse med hogst. Slike hensyn inngår som en viktig del av skogbrukets miljøstertifisering.
Skrader, Nesodden, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3648x2736px)
IMG_20201205_125503