Quercus robur / Sommereik

BB 12 0547 / Quercus robur / Sommereik
X
 
Quercus robur / Sommereik
Gammel, åpen og beitepreget eikeskog i tilknytning til kulturlandskapet på Røer. Dette er en av Europas nordligste eikeskoger. Skogen inngår som en del av et nasjonalt viktig kulturlandskap med et svært rikt biologisk mangfold, bl.a. knyttet til gamle og hule eiker.
Røer, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2737x3542px)
BB 12 0547