Bos taurus / Storfe

P8140241 / Bos taurus / Storfe
X
 
Bos taurus / Storfe
Storfe beiter på naturbeitemarkene på Jomfruland. Disse beitene er viktige for mange rødlistede beitemarksopp, karplanter, insekter og fugl.
Jomfruland nasjonalpark, Kragerø, Telemark, Norway
14.08.2019
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2048x1536px)
P8140241