Bos taurus / Storfe

P8140273 / Bos taurus / Storfe
X
 
Bos taurus / Storfe
Storfe på skogsbeite i kystnær edelløvskog på Jomfruland. Disse beitene er viktige for mange rødlistede beitemarksopp, karplanter, insekter og fugl.
Jomfruland nasjonalpark, Kragerø, Telemark, Norway
14.08.2019
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2048x1536px)
P8140273