Antall bilder funnet: 131
BB_20160304_0275 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20160304_0278 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20160304_0267 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20160304_0369 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20160703_0081 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Phoenicurus phoenicurus / Rødstjert
BB_20171031_0005 / Berberis thunbergii / Høstberberis <br /> Betula pendula / Hengebjørk
BB_20171030_0033 / Berberis thunbergii / Høstberberis <br /> Betula pendula / Hengebjørk
BB_20160304_0228 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20171030_0025 / Berberis thunbergii / Høstberberis <br /> Betula pendula / Hengebjørk
BB_20160703_0131 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Phoenicurus phoenicurus / Rødstjert
BB_20160304_0521 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20171030_0018 / Berberis thunbergii / Høstberberis <br /> Betula pendula / Hengebjørk
BB_20160304_0324 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
bb068 / Betula pendula / Hengebjørk <br /> Fomes fomentarius / Knuskkjuke <br /> Hypogymnia physodes / Vanlig kvistlav
BB 06 0139 / Alces alces / Elg <br /> Betula pendula / Hengebjørk
BB_20160304_0358 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB 05 0112 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Branta canadensis / Kanadagås
BB 05 0164 / Betula pendula / Hengebjørk <br /> Geranium sanguineum / Blodstorkenebb <br /> Juniperus communis / Einer <br /> Pinus sylvestris / Furu <br /> Potentilla erecta / Tepperot
BB_20160304_0348 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20160304_0362 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
X