Antall bilder funnet: 214
BB 12 0322 / Bombus hortorum / Hagehumle <br /> Vicia sepium / Gjerdevikke
SR0_2758 / Vicia lathyroides / Vårvikke
BB 13 0426 / Bombus lapidarius / Steinhumle <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
BB 05 0150 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Trifolium montanum / Bakkekløver
KA_150812_10 / Vicia pisiformis / Ertevikke
BB_20200716_0183 / Galium verum / Gulmaure <br /> Pinus sylvestris / Furu <br /> Trifolium repens / Hvitkløver <br /> Veronica spicata / Aksveronika
KA_06_1_0832 / Vicia pisiformis / Ertevikke
SIR_1593_2 / Hippocrepis emerus / Buskvikke
SIR_1593 / Hippocrepis emerus / Buskvikke
SIR_6049 / Trifolium aureum / Gullkløver
SIG_8972 / Polygala vulgaris / Blåfjær
BB 05 0145 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Trifolium montanum / Bakkekløver
BB 15 0173 / Bombus subterraneus / Slåttehumle <br /> Vicia sepium / Gjerdevikke
BB 12 0253 / Parnassius apollo / Apollosommerfugl <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
SR0_2756 / Vicia lathyroides / Vårvikke
BB 06 0054 / Trifolium montanum / Bakkekløver
BB 05 0147 / Trifolium montanum / Bakkekløver
BB 15 0136 / Bombus distinguendus / Kløverhumle <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
BB 05 0146 / Trifolium montanum / Bakkekløver
BB 09 0169 / Lupinus polyphyllus / Hagelupin
X