Antall bilder funnet: 105
KA_110821_4127 / Charadrius morinellus / Boltit
BB 10 0416 / Vanellus vanellus / Vipe
KA_110514_2322 / Charadrius dubius / Dverglo
BB 10 0334 / Pluvialis apricaria / Heilo
BB 13 0560 / Vanellus vanellus / Vipe
BB_20180408_0069 / Vanellus vanellus / Vipe
BB 10 0421 / Vanellus vanellus / Vipe
BB 10 0415 / Vanellus vanellus / Vipe
BB 10 0518 / Pluvialis apricaria / Heilo
KA_110821_4119 / Charadrius morinellus / Boltit
BB_20180408_0066 / Vanellus vanellus / Vipe
KA_090715_1694 / Pluvialis apricaria / Heilo
KA_110821_4148 / Charadrius morinellus / Boltit
KA_110821_4134 / Charadrius morinellus / Boltit
BB 10 0422 / Vanellus vanellus / Vipe
BB 13 0562 / Vanellus vanellus / Vipe
BB 10 0411 / Vanellus vanellus / Vipe
KA_100411_1574 / Vanellus vanellus / Vipe
BB 10 0419 / Vanellus vanellus / Vipe
BB 13 0115 / Charadrius hiaticula / Sandlo
X