BB 13 0212
X
 
Kontinuerlig slått er nødvendig for å opprettholde flora og fauna knyttet til gammel kulturmark. Bruk av ljå er en tradisjonell og skånsom måte å høste høyet på og ivaretar artsmangfoldet på artrike enger. Her slås gjengroende slåttemark med forekomst av den uvanlige planten smalfrøstjerne, som er knyttet til det gamle jordbrukslandskapet og lever i baserike slåttenger og beitemarker.
Hammaren, Särna, Älvdalen, Dalarna, Sweden
10.08.2013
Bård Bredesen
Digitalt bilde (4092x2285px)
BB 13 0212