DSC_4964
X
 
Blomstereng på eldre beite. Ugjødslet kulturlandskap er viktig levested for mange krevende og sjeldne karplanter og sopp som blir begunstiget av beite.
Skien, Telemark, Norway
Sigve Reiso
Digitalt bilde (532x800px)
DSC_4964