SIR_2902
X
 
Artsrik naturbeitemark i begynnede gjengroing. Lokaliteten har mange sjeldne sopp og karplanter.
Kviteseid, Norway
20.08.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2273x3384px)
SIR_2902