SIR_3227
X
 
Artsrik setervoll med naturbeitemark. Området er i gjengroing med einerkratt.
Vågå, Oppland, Norway
10.09.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2848x4288px)
SIR_3227