SR0_3528
X
 
Åpen kalkmark i form av kalkvegger og hyller med åpne grunnlendte areal. Her fra skrenter mot Mjøsa.
Bergevika naturreservat, Ringsaker, Hedmark, Norway
06.06.2012
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2848x4288px)
SR0_3528