KA_07_1_0619
X
 
Nesøytjern naturreservat har mye rik sumpskog innenfor vernegrensene. Her forekommer det mange rødlistede karplanter som trives i den fuktige og gamle skogen. De rike sumpskogene har blitt sjeldne etter at skogbruket har grøftet en stor del av dem.
Nesøytjern, Asker, Akershus, Norway
10.05.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (3504x2336px)
KA_07_1_0619