KA_06_1_0901
X
 
Naturvernforbundet i Buskerud sin tradisjonelle slåttedugnad og hesjing på gamlemåten, med hest og håndrake. Dette er en av få større artsrike, ugjødsla slåtteengene i lavlandet. Både barn og voksne trår til med stor iver i hesjingen.
Ryghsetra, Nedre Eiker, Buskerud, Norway
08.07.2006
Kim Abel
Digitalt bilde (3504x2336px)
KA_06_1_0901